Aansprakelijkheid

Het gebruik van de route en de paden is op eigen risico. Wij wijzen alle wandelaars en deelnemers er op dat zij zich dienen te houden aan alle verkeersregels, zoals die bij wet(Wegenverkeerswet) zijn opgesteld.
Wij (Wandelorganisatie Maaspad.nl) kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de verkeersregels.
De beheerder van de route, noch de rechthebbenden van de paden zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of ongeval, die de wandelaar kan overkomen tijdens het volgen van de route.